ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

capemalea.eu © 2010-2013    Όροι χρήσης

8/9/2012

Παναγιώτης Τριπόντικας

 

 

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

 

Ανθρώπινη παρέμβαση καταστρέφει μοναδική παραλία και ευρύτερη περιοχή σε ένα μοναδικό Τοπίο.

 

Ανθρώπινη παρέμβαση χωρίς όρια κατέστρεψε φύση και τοπίο δίπλα σε ένα μοναδικό ξωκλήσι και την παρακείμενη παραλία του Αγ. Γεωργίου στο Τ.Δ Βελανιδίων Δήμου Μονεμβασιάς.

Το πρώην Γερμανικό Ναυτικό Παρατηρητήριο στον Καβομαλιά– Κτιριακές εγκαταστάσεις μοναδικές για την εποχή τους, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υφίσταται δρόμος ακόμα και σήμερα και εργάστηκαν κάτοικοι από όλο το νυν Δήμο Μονεμβασιάς. Ένα Ιστορικό μνημείο που πρέπει να διασωθεί

Όπως φαίνεται μετά από την θαλασσοταραχή το σημείο απόθεσης των βράχων και χαλικιών.

 

 

 

 

Text Box: Φωτογραφίες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής
Text Box: Φωτογραφίες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στην παραλία, αφού μετά την θαλασσοταραχή μεγάλο μέρος από τα χοντρά χαλίκια, μεταφέρθηκε στην παραλία.
Text Box: Στο σημείο Β  
πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία