ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

capemalea.eu © 2010-2013    Όροι χρήσης

14/8/2012

Παναγιώτης Τριπόντικας

 

Διακήρυξη για την προστασία του Καβομαλιά και εν γένει της Χερσονήσου Μαλέα

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα προσυπέγραψε την Κοινή Διακήρυξη. Ο Καβομαλιάς να αναδειχθεί ως Τοπίο Διεθνούς Αξίας.

Το πρώην Γερμανικό Ναυτικό Παρατηρητήριο στον Καβομαλιά– Κτιριακές εγκαταστάσεις μοναδικές για την εποχή τους, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υφίσταται δρόμος ακόμα και σήμερα και εργάστηκαν κάτοικοι από όλο το νυν Δήμο Μονεμβασιάς. Ένα Ιστορικό μνημείο που πρέπει να διασωθεί

Η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης  κατά την απελευθέρωση δυο σπάνιων νυκτόβιων αρπακτικών πτηνών (από ΕΚΠΑΖ Πελοποννήσου) | Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου

Προσυπογραφές Κοινής Διακήρυξης

Προσυπογραφές Φυσικών προσώπων

Την Κυριακή 12 Αυγούστου 12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ν. Λακωνίας, κ. Ντία Τζανετέα. Ακολούθησε συζήτηση /ενημέρωση για πολλά από τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας.  Η κ. Τζανετέα ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα θέματα που αφορούν στο Τοπίο και την ‘Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο’. Ενημερώθηκε για το πώς αυτή θα εφαρμοσθεί τόσο στον Καβομαλιά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Μαλέα. Δήλωσε θερμή υποστηρίκτρια του οράματος αυτού και προσυπέγραψε την Κοινή Διακήρυξη για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Φυσικού  Περιβάλλοντος και του Τοπίου της χερσονήσου Μαλέα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κοινή Διακήρυξη έχει προσυπογραφεί μεταξύ άλλων και από το σύνολο των Πολιτιστικών φορέων της Λακωνίας, από Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μονεμβασιάς, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια για συλλογή και άλλων υπογραφών.

Έως και αυτή τη στιγμή, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Μονεμβασιάς εργάζονται προς αυτή τη κατεύθυνση, ενώ είναι και οι μοναδικοί φορείς που συμμετέχουν με τόσο ενεργό τρόπο και συντεταγμένα σε Πανελλαδική εμβέλεια. Στην ουσία οδηγούν τα γεγονότα και δεν τα παρακολουθούν.

Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον και ο Καβομαλιάς να αποτελέσει πλέον Τοπίο Διεθνούς Αξίας.

 

Προσυπογραφές Πολιτιστικών συλλόγων & Φορέων

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία